Următorul eveniment

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”1″ text_length=”150″ category=”evenimentul-urmator”]

Știri OEVE

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”6″ text_length=”150″ category=”stiri-oeve”]

Academia Cavalerilor

Academia Cavalerilor a Ordo Equestris Vini Europae încearcă, pe de o parte să reînvie lucrările academice cavalerești ale secolelor XVI-XVIII, iar pe de altă parte să transpună în epoca modernă, modalitatea de șlefuire cavalerească, incluzând descrierea microcosmosului cavaleresc. “Încrederea în cutumele societății, alături de credința în Dumnezeu și respectul față de puterea spirituală a vinului, îl determină pe cavaler să depășească dificultățile și să reușească în realizarea muncii cavalerești” (Atlasul cavaleresc, pag 293).

Principalul obiectiv al Academiei îl constituie însușirea de către participanți a prevederilor Atlasului cavaleresc, a Manualului Cavalerilor Vinului,precum și a cutumelor,regulilor și condițiilor de organizare și desfășurare a ceremoniilor cavalerești.

Modulele de curs sunt destinate accesării gradelor de Consiliarius de Vino și de Iudex de Vino, precum și funcției de mareșal de către membrii Consulatului România al OEVE și, prin structura lor, justifică importanța deținerii Atlasului cavaleresc, a Manualului Cavalerilor Vinului și a Regulii Benedictine.

Vârful acțiunii îl reprezintă instrucția gradului de mareșal, precum și exercițiile practice de ceremonie și procesiune.

În alegerea locului de desfășurare a lucrarilor Academiei, plecând de la calitatea Ordo Equestris Vini Europae de continuator al tradițiilor Ordinului St.Gheorghe – primul ordin secularizat din istorie -, s-a plecat de la respectarea următoarelor criterii:

[ordered_list]

  1. criteriul obârșiei cavalerești (urmărește alegerea locurilor cu o importantă încărcătură istorică, în special pentru perioada medievală);
  2. criteriul zonei viticole (urmarește promovarea vinurilor si a viticultorilor, cu preponderență a celor care sunt membri ai ordinului);
  3. criteriul serviciului cavaleresc (locația de desfășurare trebuie – pe cât posibil – sa fie asigurată de un confrate, contra unui obol);
  4. criteriul liberului acces (asigurarea unui obol de participare rezonabil pentru fiecare participant);
  5. criteriul rigorii cavalerești (accesul la lucrările academiei este permis numai acelor cavaleri care au fost recomandați de organizațiile din care fac parte și au primit acordul consulatului pentru întronizare în anul curent).

[/ordered_list]

Pentru cunoașterea specificului local și încurajarea promovării culturii oeno-gastronomice și artistice, a obiceiurilor și tradițiilor din diferitele regiuni geografice ale țării, Academia de vară are un caracter itinerant.

Locul de desfășurare, curricula cursurilor, programul și condițiile de desfășurare a sesiunilor Academiei sunt aprobate de către Rector.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Afilieri

Save

Din lumea vinului

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”6″ text_length=”150″ category=”din-lumea-vinului”]

Următorul eveniment

Academia Cavalerilor 2022

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”1″ text_length=”150″ category=”evenimentul-urmator”]

Știri OEVE

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”6″ text_length=”150″ category=”stiri-oeve”]

Afilieri

Save

Din lumea vinului

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h6″ display_category=”0″ display_time=”0″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ number_of_posts=”6″ text_length=”150″ category=”din-lumea-vinului”]

Parteneri

[qode_carousel carousel=”parteneri” number_of_visible_items=””]