Despre OEVE

Dezvoltarea noilor structuri unionale europene au impus înființarea de organizații neguvernamentale, prin care să se asigure legăturile socio-culturale intracomunitare.

În același timp, transmiterea tradițiilor vini-viticole multimilenare ca element cultural component al identității europene constituie o datorie ce trebuie onorată.

Acestea sunt elementele care, alături de promovarea valorilor fundamentale europene – demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, pacea, prietenia – au constituit premisele apariției Ordo Equestris Vini Europae (OEVE).

OEVE este o organizație internațională de drept privat, prezentă în 27 de ţări, care numără peste 5.000 de membri, personalități ale vieții culturale, economice și sociale europene.

Persoanele din rândul cavalerilor, de statut egal, legate printr-un jurământ – Hospes/Hospita, Consiliarius/Dame, Iudex/Weindame și Eques/Ordensdame – slujesc prin mărturisirea aderenței lor la cavalerie, prin atribuții concrete și activități în domeniul privat și profesional, la realizarea țelurilor nobile ale Ordinului.

Frăția își revendică tradiția din ordinele cavalerești medievale, în special din cea a Ordinului Sfântului Gheorghe de la 1273, respectiv 1308 si 1468, preluând de la acestea principiile de baza ale cavalerismului, respectiv cinstea, onoarea, demnitatea și morala creștină.

Senatul cavaleresc, condus de doi consuli, reprezintă comitetul de conducere al întregii caste a cavalerilor și își are sediul în locul de înființare al Ordinului, în orașul liber Eisenstadt din Austria.

Structurile naționale sunt organizate în consulate, conduse de proconsuli, având ca subdiviziuni legatele și scaunele cavalerești.

Ordo Equestris Vini Europae nu neglijează nici operele caritabile sau mecenatul în domeniul artelor, călăuzindu-se în activitatea sa după conceptul:

Abia după ce ai învins invidia și incepi să te implicit pentru alții, devii cu adevărat un om nobil”.