Contact

  Asociatia Ordo Equestris Vini Europae este persoană juridică română de drept privat, cu sediul în:

  Pitești, str. Ștefan Chicoș nr.1A, cod poștal 110354,

  înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Pitești, sub nr. 86/RA/2012, CIF 30994912,

  Cod IBAN: RO45BTRL00301205M11916XX (RON)

  Cod IBAN: RO08BTRLEURCRT00M1191601 (EUR)

  SWIFT / BIC Code: BTRLRO22

  deschise la Banca Transilvania