ATLASUL CAVALERULUI EXPLICAT (SERIAL) – Episodul 5: Confreria Vinului – dincolo și dincoace de reguli și cutume

Pentru fiecare dintre noi, la un moment dat, a apărut întrebarea: Ce beneficii avem intrând în Ordinul European al Cavalerilor Vinului? Întrebarea privind beneficiile poate fi legitimă, dar nu reflectă adevăratele valori cavalerești, căci aceste considerații sunt în primul rând materialiste.

Dacă vorbim doar de beneficii, atunci vizăm ceea ce se poate folosi, altfel spus ce ne poate satisface anumite nevoi. E o abordare pompoasă, dar până la urmă ea rezidă în starea de bine a fiecăruia, ca individ, adică beneficiul superficial, precum și cea abstractă-obiectiv a cavalerilor confrați-binele de grup.

Beneficiul abstract include în mod cert valoarea practică ce derivă din activitățile întreprinse de ordin, fie ele sociale, culturale, în media, științifice sau oenologice. Aici apar beneficiile materiale și informative de care sunt interesate toate părțile, ce duc cu un pas mai aproape de Confrații cavaleri, în special pentru a îmbunătăți condițiile de cumpărare ale vinului și pentru a promova calendarul de evenimente.

Întrebarea acestui subiect se adresează însă celui de-al doilea tip de beneficii, cele superficiale. Beneficiile superficiale nu pot exista, însă, fără prezența celor abstracte iar asta înseamnă, că fară doar și poate, există oameni de seamă în Ordinul European al Cavalerilor Vinului, care lucrează pentru schimburile de opinii, păstrarea prieteniei și cultivarea bucuriei vinului.

Este un principiu al Ordinul European al Cavalerilor Vinului acela că fiecare persoană își determină propria intensitate și importanță în cadrul ordinului, adică fiecare își determină distanța față de centrul ordinului, în funcție de înclinațiile și oportunitățile sale. În acest sens, îl citam pe Dante, cel ce a împărțit studenții în două grupuri: Religioși și Literați.

Literați erau cei care finalizau un curs de studii pentru a se bucura de beneficiile profesionale și materiale. Un student adevărat, în viziunea lui Dante, era unul care studia de dragul învățăturilor și nu pentru beneficii. Această diferență fină oferă o delimitare a beneficiilor ideale chiar și în cadrul Odinului. Literați erau cei ce acționau uman în tărâmul acceptabilului și ce puteau fi înțeleși cu ușurință. Un poet a spus cândva „Beneficiile fac pământul să se învârtă”. Beneficiile tale sunt experiența de a participa în activități cavalerești și în contactul cu oameni pe care îi vei putea întâlni în exclusivitate ca și confrate cavaler.

Religioșii, care sunt pregătiți să se îndrepte spre sanctuarul intern al cavaleriei și au timpul și mintea necesare acestui lucru, căștigă beneficii mult mai mari, servind idealurilor Ordinului European al Cavalerilor Vinului. Utilizează idealurile Ordinului European al Cavalerilor Vinului pentru propriile lor realizări, câștigând o calitate a vieții, superioară.

Pentru a asigura o percepție bună și conștiincioasă asupra datoriilor nobile ale confraților cavaleri, în Ordinul European al Cavalerilor Vinului s-au împământenit următoarele cutume:

a) Nimeni nu se poate înregistra în Ordinul European al Cavalerilor Vinului, ci este chemat. Intrarea în Ordinul European al Cavalerilor Vinului din motive financiare sau egoiste este o greșeală. Numai o atitudine cavalerească va deschide poarta Ordinul European al Cavalerilor Vinului.

b) Fiecare candidat este supus unei perioade de probă de câteva luni, în cadrul căreia trebuie să se integreze în ordin și să se famiiarizeze cu natura, responsabilitățile și obiectivele acestuia pentru a putea spune jurământul în cunoștință de cauză, și pentru a-i înțelege obligațiile. În timpul candidaturii, candidații trebuie să participe la cel puțin două treimi din evenimentele ordinului.

c) Fiecare candidat are un confrate cavaler drept sponsor, adică cel ce garantează pentru candidat și care se bucură la rândul său de obligația susținerii în mandatul cavaleresc.

d) În timpul ceremoniei de înrolare, toți candidații își sporesc legătura interioară cu vinul și cultura acestuia, și se angajează să fie loiali și activi Senatului și activităților Ordinului.

e) Ordinul nu adoptă o ierarhie verticală, ci una orizontală. Are totuși un interior și un exterior, însă punctul central este vinul și cultura sa, simbolizată de cruce, potir, stemă, steag și sabie. Senatul, oamenii nobili, cavalerii, judecătorii, consilierii și hospites înconjoară mijlocul. Confrații cavaleri sunt rugați să își axeze acțiunile asupra valorilor interioare și să caute apropierea de Senat.

f) Mai mult decât atât, menținerea unei prietenii cavalerești cu toți membrii este imperioasă. Prietenia etică se poate baza doar pe iubirea de prieteni. Jurământul ne leagă pe toți într-o confederație nobilă și ne ilustrează „THOU-ul cavaleresc”. Drept semn al legăturii dintre noi, dar și a aprecierii mutuale, trebuie să săvârșim salutul cavaleresc la ocaziile adecvate; spre exemplu la întâlnirile ordinului.

Povestea lui Thou este însă mult mai amplă și o vom insera într-unul din esseurile viitoare.

Eques Ornatus Bogdan Gilculescu

Știri