Site-ul oficial al Ordo Equestris Vini Europae - Consulatul România
7
7

6
2
2

3
3

Academia de vară

Academia de Vară a Ordo Equestris Vini Europae încearcă, pe de o parte să reînvie lucrările academice cavalereşti ale secolelor XVI-XVIII, iar pe de altă parte să transpună în epoca modernă, modalitatea de şlefuire cavalerească, incluzând descrierea microcosmosului cavaleresc. „Încrederea în cutumele societăţii, alături de credinţa în Dumnezeu şi respectul faţă de puterea spirituală a vinului, îl determină pe cavaler să depăşească dificultăţile şi să reuşească în realizarea muncii cavalereşti” (Atlasul cavaleresc pag 293).

Modulele de curs sunt destinate accesării gradului de Iudex de vino, precum şi funcţiei de Mareşal de către membrii Consulatului României şi Republicii Moldova al OEVE şi, prin structura lor, justifică importanţa deţinerii Atlasului cavaleresc, a regulii Benedictine şi a Hrisovului cavaleresc, rigurozitatea lecţiilor cavalereşti, modul de organizare a evenimentelor. Vârful acţiunii îl reprezintă instrucţia gradului de mareşal, precum şi exerciţiul de ceremonie şi procesiune.

În alegerea locului de desfăşurare a lucrărilor Academiei, plecând de la apartenenţa Ordo Equestris Vini Europae la grupul ordinelor antice si acceptate, în calitate de continuator al tradiţiilor Ordinului St.Georges – primul ordin secularizat din istorie -, s-a plecat de la respectarea următoarelor criterii:
1. criteriul obârşiei cavalereşti (prima ediţie din anul 2014, s-a desfăşurat in localitatea Satic din apropierea cetăţii Oratea-1212, considerata prima cetate cavalerească din România, iar a doua ediţie din anul 2015, în localitatea Voina, in apropierea municipiului Câmpulung Muscel – prima capitală a Ţării Româneşti);
2. criteriul serviciului cavaleresc (locul de desfăşurare şi/sau serviciile de masă trebuie să fie asigurate de un membru al Ordinului, contra unui obol);
3. criteriul liberului acces (asigurarea unui obol de participare limitat la 35 euro/zi casa şi masa, pentru fiecare participant, pentru a nu condiţiona dorinţa de cunoaştere a unui cavaler de criteriul material, pe de o parte şi pentru a da acţiunii, o imagine scolastică specific medievală şi nu una de huzur nobiliar, în conformitate cu rigorile impuse de Academia OEVE din Donnerskirchen-Austria);
4. criteriul rigorii cavalereşti (accesul la lucrările academiei este permis numai acelor cavaleri care au primit acceptul organizaţiilor din care fac parte şi al Consulatului, pentru înnobilare în anul curent).

Începând cu anul 2016, locaţia de desfăşurare a Academiei de Vară va avea un statut itinerant, în condiţiile criteriilor de mai sus, pentru ca prezentarea bogăţiei tradiţiilor şi a rodniciei pământului românesc să contribuie, alături de lectură, la dezvoltarea spiritului nobil.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Rector, Eques Ornatus Bogdan Gîlculescu